• TOP
  • イベント
  • 店舗・サービス
  • 貸会議室
  • 施設概要
  • 会社概要

幕張テクノガーデン

電力使用状況

  • 夏季最大需要電力(1W)報告

単位:kW

 

2017年度(H29年度)
曜日 平均値 前年比
日付 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 4,354 ▼4%
最大
需要電力
5,040 4,960 4,700 4,780 4,780 3,340 2,880
平均値 4,852 3,110
最大値

5,440 (8月25日)

 

 

2016年度(H28年度)

日付 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 4,517 -
最大
需要電力
5,100 5,120 5,120 5,160 4,780 3,340 3,000
平均値 5,056 3,170
最大値 5,440 (9月5,8日)
  • 夏季使用電力量(1W)報告

単位:kwh

 

2017年度(H29年度)
曜日 平均値 前年比
日付 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 75,100

▼3%

使用電力量 82,700 82,100 80,600 80,400 79,900 62,800 57,200
平均値 81,140 60,000
最大値 88,400 (8月24日)

 

 

2016年度(H28年度)

日付 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 77,386 -
最大
需要電力
84,300 84,100 84,000 85,400 81,200 63,600 59,100
平均値 83,800 61,350
最大値 89,100 (9月5日)
  • 冬季最大需要電力(1W)報告

単位:kW

 

2017年度(H29年度)
曜日 平均値 前年比
日付                  
最大
需要電力
             
平均値    
最大値

  ( 月 日)

 

 

2016年度(H28年度)

日付                

-

最大
需要電力
             
平均値    
  5,100 (1月16日)
  • 冬季使用電力量(1W)報告

単位:kwh

 

2017年度(H29年度)
曜日 平均値 前年比
日付                  
使用電力量              
平均値    
最大値

( 月 日)

 

 

2016年度(H28年度)

日付                 -
最大
需要電力
             
平均値    
最大値 85,400 (2月13日)