• TOP
  • イベント
  • 店舗・サービス
  • 貸会議室
  • 施設概要
  • 会社概要

幕張テクノガーデン

電力使用状況

  • 夏季最大需要電力(1W)報告

単位:kW

 

2017年度(H29年度)
曜日 平均値 前年比
日付 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 4,297 ▼3%
最大
需要電力
5,380 5,100 5,200 4,800 3,380 3,280 2,940
平均値 4,620 3,200
最大値

5,380 (8月7日)

 

 

2016年度(H28年度)

日付 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 4,414 -
最大
需要電力
5,400 5,400 5,200 3,680 4,760 3,440 3,020
平均値 5,190 3,380
最大値 5,440 (9月5,8日)
  • 夏季使用電力量(1W)報告

単位:kwh

 

2017年度(H29年度)
曜日 平均値 前年比
日付 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 75,057

▼2%

使用電力量 87,300 85,900 85,000 82,100 64,400 62,000 58,700
平均値 79,350 61,700
最大値 87,900 (7月21日)

 

 

2016年度(H28年度)

日付 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 76,400 -
最大
需要電力
88,100 88,400 85,800 68,400 79,700 64,700 59,700
平均値 85,500 64,267
最大値 89,100 (9月5日)
  • 冬季最大需要電力(1W)報告

単位:kW

 

2017年度(H29年度)
曜日 平均値 前年比
日付                  
最大
需要電力
             
平均値    
最大値

  ( 月 日)

 

 

2016年度(H28年度)

日付                

-

最大
需要電力
             
平均値    
  5,100 (1月16日)
  • 冬季使用電力量(1W)報告

単位:kwh

 

2017年度(H29年度)
曜日 平均値 前年比
日付                  
使用電力量              
平均値    
最大値

( 月 日)

 

 

2016年度(H28年度)

日付                 -
最大
需要電力
             
平均値    
最大値 85,400 (2月13日)